Hakkımızda

Hakkımızda2018-09-17T12:25:25+00:00

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Uluslararası iletişimin egemen olduğu günümüz dünyasında yabancı dil eğitimi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, Çankaya Üniversitesi’nin “yabancı dilde eğitim” vizyonu ve “öğretimde üst düzey kaliteyi geliştirme” misyonu kapsamında Yabancı Diller Bölümü, kendisine bağlı Yabancı Diller ABD, Hazırlık Eğitimi Birimi, İngiliz Dili Birimi ve İngilizce Destek Birimleri arasında eş güdümü sağlayarak verilen dil eğitimini uluslararası seviyeye taşımayı ve öğrencilerimizin akademik ve profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Eleştirel düşünme, yapılandırmacı öğrenme, bilgi teknolojilerinin kullanımı, öğrenci özerkliği, öğrenmeyi öğrenme ve iletişimsel yaklaşım, dil öğretim programlarımızın öne çıkan öğeleri arasında yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kırca
Yabancı Diller Bölüm Başkanı